Filosofie

filosofie-corporate-transformation

Filosofie

Idealiter hebben leiders van bedrijven ook vertrouwelingen die niet hun baas zijn, om hun twijfels en onzekerheden mee te delen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Het probleem is dat mensen vaak maar weinig vrienden hebben die hun situatie begrijpen.

Karel Vuursteen, oud-commissaris

Een professionele coach om de bestuursvoorzitter psychologisch te begeleiden, is ongebruikelijk in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven zijn overal trainingen en adviseurs voor, behalve voor het psychologische welzijn van de top. Een ernstige tekortkoming, want bestuursvoorzitter zijn is topsport. Het verschil is dat psychologische begeleiding daar wel geaccepteerd is.

Hoogleraar Kees Cools

Ondanks dat in het MKB coaching nog niet altijd gemeen goed is, is in het MKB veel en goed werk te doen. Veelal heeft de HR afdeling een hoofdzakelijk administratief karakter. Er is niet altijd een duidelijk beleid over opvolging en talentontwikkeling. De directeur/CEO zelf heeft zelden een goede sparringspartner, die hem of haar ondersteunt bij persoonlijke vraagstukken, begrip en kennis heeft van de context en de complexiteit binnen de werkomgeving. Dat is waar ik graag op inspeel en in ondersteun.