Voor wie

h3-bg

Zoals een cliënt eens tegen mij zei: “Jij verwisselt van gedaante, naar gelang het onderwerp en de vraag.”

Dat betekent dat ik zowel als coach als counselor optreed. Ik kies die rol die op dat moment het meest effectief is en het meest aansluit bij de vraagstelling van cliënten. Vanuit een menselijke aanpak en met focus op resultaat.

Executives (CEO’s, directieleden, managers)

U bent zeker van uw zaak. Maar gelukkig twijfelt u ook wel eens. Doe ik het juiste? Wie geeft mij tegengas? Hoe open sta ik daar voor? Heb ik altijd de realiteit voor ogen, of ben ik ook vaak prooi van het beroep dan anderen onbewust op mij doen en of van een werkelijkheid die ik zelf graag wil zien maar er eigenlijk niet is? Ik zou dat wel eens willen onderzoeken. Of heeft u een concreet probleem, ook dan is het goed uw gedachten eens met een derde op een rijtje te zetten, met iemand die direct spiegelt en confronteert en mij ook begrijpt. 

(Young)Professionals

Ik werk binnen een kleine en/middelgrote onderneming. Wij beschikken niet over een HR afdeling of intern opleidingsprogramma, dat mij kan ondersteunen in de overstap van de inhoudelijke professional rol naar die van leidinggevende. Ik zoek een coach die mij daarbij kan helpen, die de business kent, weet welke valkuilen er zijn en ziet hoe ik mij persoonlijk verder kan ontwikkelen.

Teams

Wij zijn een groep die niet als team functioneert: Samenwerking is minimaal, onderlinge afhankelijkheden wordt niet (h)erkend, afstemming geschiedt nauwelijks, vaak is er onderling wantrouwen. De stap naar een volgende fase, waarin verantwoordelijkheid genomen en gedeeld wordt, waarin mensen elkaar opzoeken en durven confronteren komt niet van de grond. Het team en de leidinggevende (als die er is), willen wel graag die stap zetten, maar we hebben een ‘buitenstaander’ nodig die helder kan maken wat wij daarin dan te ontwikkelen hebben en ons daarbij begeleidt. Of: als team hebben deze stap gezet, maar wij functioneren naar buiten toe, richting andere teams, directies en overige stakeholders nog niet optimaal en willen hieraan werken.

Conflictbegeleiding

Conflicten tussen medewerkers en of hun leidinggevende sluimeren vaak al enige tijd. Niet heel zichtbaar, nog niet als zodanig (h)erkend, maar vooral voelbaar, in een onderliggend wantrouwen dat samenwerking blokkeert. Er is voldoende motivatie en belang bij partijen om daaraan te werken. Dat lukt meestal alleen door bewustwording, dankzij begeleiding, die ervoor zorgt dat er voldoende openheid en veiligheid is om bespreekbaar te maken wat nodig is, zodat relativering van eigen perspectieven ineens mogelijk wordt en wederzijds vertrouwen kan worden hersteld.