Voor wie

wat doet Corporate Transformation

h3-bgZoals een cliënt eens tegen mij zei: “Jij verwisselt van gedaante, naar gelang het onderwerp en de vraag.”

Dat betekent dat ik zowel als coach als counselor optreed. Ik kies die rol die op dat moment het meest effectief is en het meest aansluit bij de vraagstelling van cliënten.

Voor Executives (CEO’s, directieleden, managers):

Executives/directieleden: Binnen de organisatie is er niemand die mij ‘gezond’ tegengas geeft of mij durft te confronteren. Eindverantwoordelijkheid betekent ook vaak eenzaamheid.  Ik zoek een vertrouwenspersoon die kan confronteren en begrijpt wat er speelt. Met wie ik mijn twijfels kan delen.

Managers: Ik wil mij ontwikkelen, zie leidinggeven niet als iets natuurlijks en ik loop tegen van alles aan: te weinig draagvlak, te reactieve en volgende medewerkers, communicatie en samenwerking die stroef verloopt. Ik zoek een ‘wingman’, die mij door een ontwikkelfase heen loodst.

Voor (Young)Professionals:

Ik werk binnen een kleine en/middelgrote onderneming. Wij beschikken niet over een HR afdeling of intern opleidingsprogramma, dat mij kan ondersteunen in de overstap van de inhoudelijke professional rol naar die van leidinggevende. Ik zoek een coach die mij daarbij kan helpen, die de business kent, weet welke valkuilen er zijn en ziet hoe ik mij persoonlijk verder kan ontwikkelen.

Voor bestuurders (Raden van Toezicht, Commissarissen, bestuurders van stichtingen):

Voor bestuurders en toezichthouders  die een scherpe, respectvolle analyse en oplossingsrichting willen bij moeizame situaties en onderlinge verhoudingen.