Voor wie

h3-bg

Zoals een cliënt eens tegen mij zei: “Jij verwisselt van gedaante, naar gelang het onderwerp en de vraag.”

Dat betekent dat ik zowel als coach als counselor optreed. Ik kies die rol die op dat moment het meest effectief is en het meest aansluit bij de vraagstelling van cliënten. Vanuit een menselijke aanpak en met focus op resultaat.

Executives (CEO’s, directieleden, managers)

U bent zeker van uw zaak. Maar gelukkig twijfelt u ook wel eens. Doe ik het juiste? Wie geeft mij tegengas? Hoe open sta ik daar voor? Heb ik altijd de realiteit voor ogen, of ben ik ook vaak prooi van het beroep dan anderen onbewust op mij doen en of van een werkelijkheid die ik zelf graag wil zien maar er eigenlijk niet is? Ik zou dat wel eens willen onderzoeken. Of heeft u een concreet probleem, ook dan is het goed uw gedachten eens met een derde op een rijtje te zetten, met iemand die direct spiegelt en confronteert en mij ook begrijpt. 

(Young)Professionals

Ik werk binnen een kleine en/middelgrote onderneming. Wij beschikken niet over een HR afdeling of intern opleidingsprogramma, dat mij kan ondersteunen in de overstap van de inhoudelijke professional rol naar die van leidinggevende. Ik zoek een coach die mij daarbij kan helpen, die de business kent, weet welke valkuilen er zijn en ziet hoe ik mij persoonlijk verder kan ontwikkelen.

Teams

Wij zijn een groep die niet als team functioneert: Samenwerking is minimaal, onderlinge afhankelijkheden wordt niet (h)erkend, afstemming geschiedt nauwelijks, vaak is er onderling wantrouwen. De stap naar een volgende fase, waarin verantwoordelijkheid genomen en gedeeld wordt, waarin mensen elkaar opzoeken en durven confronteren komt niet van de grond. Het team en de leidinggevende (als die er is), willen wel graag die stap zetten, maar we hebben een ‘buitenstaander’ nodig die helder kan maken wat wij daarin dan te ontwikkelen hebben en ons daarbij begeleidt. Of: als team hebben deze stap gezet, maar wij functioneren naar buiten toe, richting andere teams, directies en overige stakeholders nog niet optimaal en willen hieraan werken.

Conflictbegeleiding

Conflicten tussen medewerkers en of hun leidinggevende sluimeren vaak al enige tijd. Niet heel zichtbaar, nog niet als zodanig (h)erkend, maar vooral voelbaar, in een onderliggend wantrouwen dat samenwerking blokkeert. Er is voldoende motivatie en belang bij partijen om daaraan te werken. Dat lukt meestal alleen door bewustwording, dankzij begeleiding, die ervoor zorgt dat er voldoende openheid en veiligheid is om bespreekbaar te maken wat nodig is, zodat relativering van eigen perspectieven ineens mogelijk wordt en wederzijds vertrouwen kan worden hersteld. 

Filosofie

Filosofie

Alles draait om communicatie

Kleine ondernemers en middelgrote (familie) ondernemingen zijn doelgericht en gewend de meeste dingen zelf op te lossen. Totdat ze te maken krijgen met leidinggeven, managen van mensen, onderlinge relaties en hun spanningen. Recht op je doel af blijven gaan, resultaten boeken, gaat moeizamer. Goed zijn in ondernemen of je vak,  wil nog niet zeggen dat je goed bent met mensen. Managen, goed communiceren en leidinggeven zijn een vak apart. Dat moet en kun je leren. Het effect is opzienbarend.; Alles verloopt ineens weer soepel, geen wantrouwen of negativiteit, maar goede resultaten, teamspirit en vooral: plezier.

Ondanks dat in het MKB management begeleiding nog niet altijd gemeen goed is, is in het MKB veel en goed werk te doen. Veelal heeft de HR afdeling een hoofdzakelijk administratief karakter. Er is niet altijd een duidelijk beleid over opvolging, talent- en teamontwikkeling of conflictbegeleiding. De directeur/CEO zelf heeft zelden een goede sparringspartner, die hem of haar ondersteunt bij persoonlijke management vraagstukken, af en toe de confrontatie aangaat en haar/hem handvatten aanreikt.

Dat geldt ook voor (Young) professionals, die goed zijn in hun vak, maar ook te maken krijgen met leidinggeven, conflicten, problemen met hun baas en medewerkers.

En tot slot werken velen ook nog eens samen in teams. Ook daarin zijn vaak problemen, door onderling wantrouwen, stroeve werkrelaties, matige communicatie, weinig afstemming en de grote moeite om elkaar ergens op aan te spreken. Hoe vaak rommelen teams eindeloos aan, hopende dat het vanzelf beter gaat?

Vreemde ogen dwingen. Zien wat een team of individu zelf niet (meer) ziet. Je ontkomt er niet aan. Wie helpt je daarbij, kent de omgeving, begrijpt individuele behoeftes, ziet de belemmerende patronen en reikt handvatten aan? Dat is waar ik op inspeel en in ondersteun.

Diensten

De meeste trajecten bestaan uit coachings en of counselingstrajecten. De duur van de trajecten varieert en is afhankelijk van het vraagstuk en de begeleidingsbehoefte. Wil je weten wat het voor jou of u betekent, dan kunt u het beste telefonisch of per email contact met mij opnemen.

Karen Vaartjes

Wie is Corporate Transformation

Voor meer informatie kunt u ook op LinkedIn terecht.

Ik heb 14 jaar gewerkt voor ABN AMRO Bank N.V., in diverse functies. Van het adviseren van beursgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven op het gebied van complexe financieringen in enge zin tot financiële dienstverlening in brede zin, zowel als professional, als leidinggevend en projectmatig.  Na 14 jaar te hebben gewerkt in een performance gedreven omgeving, heb ik een bewuste keuze gemaakt voor verdieping in mensen, teams en organisaties als systeem. Na 2 jaar als partner bij een cultuurveranderingsbureau te hebben gewerkt, specialiseerde ik me steeds verder in de rol van coach en management begeleider. Mijn hart ligt in het verder op weg helpen van mensen, op het (her)vinden van regie, het beter verbinden met anderen en met jezelf. In november 2009 heb ik mij als zelfstandige gevestigd. Sindsdien blijf ik me ontwikkelen in het meer in balans brengen van zowel teams, leidinggevenden als particuliere cliënten. Mijn kracht ligt in het bieden van helderheid, het verbeteren van inzicht in jezelf en hoe je je verhoudt tot je omgeving, waarbij communicatie een grote rol speelt. Zo vinden mijn cliënten hun weg uit tijdelijke knooppunten of uitdagingen.