Isabella de Jong, directeur, Kunstcentrum Zaandam

“Karen heeft het vermogen een setting te creëren waarin er ruimte is voor mensen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, doordat zij zich inleeft en begrijpt wat mensen beweegt. Maar zij daagt deelnemers ook uit om tot concrete afspraken te komen, waarin de deelnemers meegaan. Het resultaat is dat partijen productief kunnen zijn, er helderheid, draagvlak en bovendien enthousiasme is voor het huidig en toekomstig beleid. Dit alles draagt ertoe bij dat de diverse partijen thans op slagvaardige wijze samenwerken.”