Filosofie

Filosofie

Alles draait om communicatie

Kleine ondernemers en middelgrote (familie) ondernemingen zijn doelgericht en gewend de meeste dingen zelf op te lossen. Totdat ze te maken krijgen met leidinggeven, managen van mensen, onderlinge relaties en hun spanningen. Recht op je doel af blijven gaan, resultaten boeken, gaat moeizamer. Goed zijn in ondernemen of je vak,  wil nog niet zeggen dat je goed bent met mensen. Managen, goed communiceren en leidinggeven zijn een vak apart. Dat moet en kun je leren. Het effect is opzienbarend.; Alles verloopt ineens weer soepel, geen wantrouwen of negativiteit, maar goede resultaten, teamspirit en vooral: plezier.

Ondanks dat in het MKB management begeleiding nog niet altijd gemeen goed is, is in het MKB veel en goed werk te doen. Veelal heeft de HR afdeling een hoofdzakelijk administratief karakter. Er is niet altijd een duidelijk beleid over opvolging, talent- en teamontwikkeling of conflictbegeleiding. De directeur/CEO zelf heeft zelden een goede sparringspartner, die hem of haar ondersteunt bij persoonlijke management vraagstukken, af en toe de confrontatie aangaat en haar/hem handvatten aanreikt.

Dat geldt ook voor (Young) professionals, die goed zijn in hun vak, maar ook te maken krijgen met leidinggeven, conflicten, problemen met hun baas en medewerkers.

En tot slot werken velen ook nog eens samen in teams. Ook daarin zijn vaak problemen, door onderling wantrouwen, stroeve werkrelaties, matige communicatie, weinig afstemming en de grote moeite om elkaar ergens op aan te spreken. Hoe vaak rommelen teams eindeloos aan, hopende dat het vanzelf beter gaat?

Vreemde ogen dwingen. Zien wat een team of individu zelf niet (meer) ziet. Je ontkomt er niet aan. Wie helpt je daarbij, kent de omgeving, begrijpt individuele behoeftes, ziet de belemmerende patronen en reikt handvatten aan? Dat is waar ik op inspeel en in ondersteun.