Filosofie

filosofie-corporate-transformation

Filosofie

Een professionele coach om de bestuursvoorzitter psychologisch te begeleiden, is ongebruikelijk in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven zijn overal trainingen en adviseurs voor, behalve voor het psychologische welzijn van de top. Een ernstige tekortkoming, want bestuursvoorzitter zijn is topsport. Het verschil is dat psychologische begeleiding daar wel geaccepteerd is.

Hoogleraar Kees Cools

Ondanks dat in het MKB coaching nog niet altijd gemeen goed is, is in het MKB veel en goed werk te doen. Veelal heeft de HR afdeling een hoofdzakelijk administratief karakter. Er is niet altijd een duidelijk beleid over opvolging, talent- en teamontwikkeling of conflictbegeleiding. De directeur/CEO zelf heeft zelden een goede sparringspartner, die hem of haar ondersteunt bij persoonlijke vraagstukken, begrip en kennis heeft van de context en de complexiteit binnen de werkomgeving.

Dat geldt ook voor (Young) professionals, die goed zijn in hun vak, maar ook te maken krijgen met leidinggeven, conflicten, problemen met hun baas en medewerkers.

En tot slot werken velen ook nog eens samen in teams. Ook daarin zijn vaak problemen, door onderling wantrouwen, stroeve werkrelaties, matige communicatie, weinig afstemming en de grote moeite om elkaar ergens op aan te spreken.

Wie helpt je daarbij, kent de omgeving, de problematiek, begrijpt individuele behoeftes en ziet de belemmerende patronen? Dat is waar ik graag op inspeel en in ondersteun.